2011. február 7. (hétfő) 15 óra

Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiák Baráti Körének előadása

DR. HORECZKY KÁROLY

Jogászi és bírósági pályán

Horeczky Károly 1958-ban érettségizett a Lovassy Gimnáziumban, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogászi diplomát 1963-ban. Ezt követően az egyetem polgári jogi tanszékén adjunktus, ahonnan 1971-től az Elnöki Tanács titkárságára került és itt később annak vezetője lett. 1982-től a Legfelsőbb Bíróság állományában dolgozott, ahol a Polgári Kollégium vezető-helyettesének, azután vezetőjének nevezték ki. Még nyugdíjas éveiben is ezen a területen tevékenykedett.

1986-os jubileumi ünnepségeink elnökségében foglalt helyet, mint a lovassys diákok képviselője, ahol beszédében többek között a következőket mondta: „A 275. évfordulón élmény, hogy újra felfedezhetjük iskolánk múltját, amely iskolák a magyar szellemiség bölcsői voltak. Az új Lovassy Gimnázium ezekre a hagyományokra építhet, és nem lehet sikeres anélkül, hogy elfogadja és ápolja mindazt, amit elődeink 250 év alatt létrehoztak!

Az előadáson való részvételhez regisztráció nem szükséges.

 
           Kapcsolat      -      Impresszum      -      Lovassy László Gimnázium