2011. június 6. (hétfő) 15 óra

Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiák Baráti Körének előadása

Mádl Ferenc

Prof. Dr. MÁDL FERENC

Rendszerváltás 1989 után a magyar iskola-ügyben
avagy
Áttörések és a megújulás főbb irányai

Mádl Ferenc középiskolai tanulmányait 1943-1951 között a Veszprémi Piarista (majd Állami) Gimnáziumban végezte, ahonnan az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára kerülve 1957-ben „summa cum laude” eredménnyel avatták doktorrá. 1964-ben kandidátusi, 1974-ben pedig nagydoktori értekezését védte meg, amelyek révén először docens, majd egyetemi tanári kinevezést kapott. Hosszabb külföldi tanulmányútjai között a Strasbourgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi Egyetem 1961-1963 között, majd a Kaliforniai Egyetem, a Sacramentói McGeorge Jogi Egyetem 1967-1979 között említhetők meg, de ezután volt vendégprofesszora a Müncheni Egyetemnek, vagy a Londoni Európai Tudományos Akadémiának is.

Magyarországon 1985-től tíz éven át az ELTE Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetője és 1993-ban az első szabadon választott kormány tárca nélküli, illetve közoktatási minisztere, majd 2000-től hazánk köztársasági elnöke lett.

Főbb kitüntetései 1999-ben: Széchenyi-díj, valamint a francia Becsületrend lovagi fokozata.

Az előadás Mádl Ferenc 2011. május 29-i halála miatt elmarad!

 
           Kapcsolat      -      Impresszum      -      Lovassy László Gimnázium