2011. május 2. (hétfő) 15 óra

Lovassy és volt Piarista Gimnázium Öregdiák Baráti Körének előadása

Dr. ANGELI ISTVÁN

Történetek magamról, illetve a fizikáról

Angeli István a premontrei és piarista diákévek után 1950-ben érettségizett a Veszprémi Állami Gimnáziumban. Felsőfokú tanulmányait az ELTE matematika-fizika szakán kezdi el, de 1951-ben átiratkozik a kifejezetten fizikus szakra, s ebből szerez oklevelet 1955-ben. Veszprém megyei sikertelen álláspróbálkozások után elfogadta a Debrecenben akkor alapított akadémiai kutatóintézeti beosztást, ami aztán egy életre meghatározta pályáját.

1967-ig dolgozott a későbbi nevén ATOMKI-nak hívott intézményben, de közben sugárvédelmi és magreakciós kísérleti vizsgálataival 1962-ben a KLTE-n egyetemi doktori címet szerzett.
Ettől fogva az egyetemen folytatta pályáját, először adjunktusként, majd kandidátusi értekezése után docensként 1971-től.

1993-ban nevezték ki egyetemi tanárnak, de nyugdíjasan is folytat oktató-kutató munkát. 2008-ban az MTA Akadémiai-díjjal tüntette ki.

Az előadáson való részvételhez regisztráció nem szükséges.

 
           Kapcsolat      -      Impresszum      -      Lovassy László Gimnázium