Német nemzetiségi hagyományok című kiállítás

Nemzetiségi hagyományok

A XVIII. században az egykori hódoltsági területeken számos nemzetiség telepedett le. Az ő munkájuknak is köszönhető, hogy Magyarország viszonylag gyorsan fejlődésnek indult.

Veszprém megyébe ebben az időben főleg németajkú telepesek érkeztek, akik szorgalmas munkájukkal termővé tették a korábban elhagyott területeket, fellendítették a városi kézműipart, és több eszközt, szokást hoztak magukkal a német területekről. Ezeket az értékeket továbbadták az új hazában, és megismerték az itt élők, vagy más területekről érkezett nemzetiségek életmódját, szokásait is.

Sajnos a történelem, a poltika nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek identitása gyengüljön, nyelve, kulturális hagyományai feledésbe merüljenek.

A közel három évszázad során felhalmozott értékeket (nyelvet, kultúrát) manapság inkább az oktatás örökíti tovább, mint az idővel asszimilálódott otthoni környezet. Ezért is fontos a Lovassy László Gimnázium nemzetiségi tagozatán az értékmegőrzés, és az érték-esetleg az identitásközvetítés.

Kiállításunk célja, hogy a még fellelhető tárgyi kultúrából állítsunk össze egy kis gyűjteményt. Másrészt szeretnénk bemutatni azt is, milyen módon tudja az iskola a fenti célokat elérni, ezért a nemzetiségi tagozat történetéről is szeretnénk készíteni egy rövid áttekintést.

Kiállításmegnyitó: 2010. november 9. (kedd) 17 óra

A kiállításmegnyitón való részvételhez regisztráció nem szükséges.

A kiállítást összeállították: A német munkaközösség Eich Mária és Schindler László irányításával.

Segítettek: lovassys diákok és diákok szülei és sokan mások

 
           Kapcsolat      -      Impresszum      -      Lovassy László Gimnázium