2010. október 14. (csütörtök) 17 óra

Pálffy Géza

 

PÁLFFY GÉZA

Szétdarabolódva a közép-európai kultúrkörben:
a három részre szakadt Magyarország a 16–17. században

Pálffy Géza 1989-ben végzett a Lovassy László Gimnázium speciális matematika tagozatán, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és levéltár szakjain szerzett diplomát.
Kutatási területe a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia 16–18. századi története. A politika-, had-és társadalomtörténet mellett kiemelten érdeklődik a koronázás- és sírkőkutatás, a térképtörténet, a horvát–magyar és szlovák–magyar kapcsolatok iránt.
Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
2002-ben Talentum Díjban részesült.

Előadásának kivonata:

Pálffy Géza előadása a magyar történelem egyik legnehezebb, sőt legtragikusabb időszakába, az 1526. évi mohácsi csata utáni két évszázadba, azaz a Lovassy László Gimnázium elődje, a veszprémi piarista gimnázium 1711. évi alapítását megelőző korszakba kalauzolja el hallgatóit. Újabb kutatások alapján arra az izgalmas kérdésre keresi a választ, hogy a török hódítás, a történeti Magyarország területének három részre szakadása és a kor két nagyhatalmának (az Oszmán Birodalom és a Habsburg Monarchia) keretébe kerülése, valamint az állandó háborúk dacára a magyarság a 16–17. században miként és milyen mértékben tudott megmaradni a közép-európai kultúrkörben. A korábbi nézőpontokkal ellentétben a magyar történelmet nemzetközi keretekben igyekszik bemutatni és szemlélni. A korszak - részben már kétségkívül visszafordíthatatlan - negatív folyamatai dacára arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar állam és a magyarság története nem tekinthető zsákutcának. Sőt a közel félévezrede történtekből akár még napjaink embere is tanulhat...

Az előadáshelyszín helyes kiválasztása érdekében, ha részt kíván venni a rendezvényen, akkor kérjük regisztráljon.

Regisztráció az előadásra...

 
           Kapcsolat      -      Impresszum      -      Lovassy László Gimnázium