2011. február 10. (csütörtök) 17 óra

Csermely Ágnes

CSERMELY ÁGNES

Útitársak: hasonlóságok és különbségek
a régiós országok gazdasági fejlődésében

Csermely Ágnes a 1985-ben érettségizett a Lovassy László Gimnázium speciális matematika tagozatos osztályában. Felsőfokú tanulmányait a Corvinus Egyetemen végezte Budapesten.
Munkahelye 1995 óta a Magyar Nemzeti Bank, ahol kezdetben kutató munkatársként dolgozott, jelenleg a monetáris stratégia és közgazdasági elemzés szakterületének igazgatója.
Az általa vezetett szervezeti egység feladata a monetáris rendszer kereteinek meghatározásával és a monetáris politika vitelével kapcsolatos döntések előkészítése, valamint a magyar gazdaság várható pályájára vonatkozó előrejelzések, elemzések készítése. Munkaköréből adódóan több európai szakmai fórumon is képviseli hazánkat.

Előadásának kivonata:

Magyarország 2000 után látványosan letért arról a gazdasági pályáról, amelyen a többi régiós ország haladt, és lényegesen lelassult a felzárkózásunk Európához. A lassú növekedés mellett látványosan nőtt a kormányzati és a külső eladósodás. A túlzott eladósodás és a rossz versenyképesség vezetett ahhoz, hogy a nemzetközi pénzügyi válságban Magyarországnak elsőként kellett a nemzetközi szervezetek segítségéért folyamodnia, és a gyors pénzügyi segítség ellenére is mélyebb és hosszabb a recesszió, mint a környező országokban.
Az előadásában összegyűjti a versenyképesség-romlás és a rossz gazdasági teljesítmény tüneteit, és a szomszéd országokkal való összevetésben próbálja azonosítani a háttérben meghúzódó okokat, legalábbis a jól azonosítható gazdaságpolitikai választásokból eredőeket.
A válság kijózanító hatással volt a hazai gazdaságpolitikára, az eladósodási folyamatot azonnal meg kellett állítani. Az előadásban megpróbálja a megszületett intézkedéseket a versenyképességre gyakorolt hatás szempontjából elemezni. De arra a kérdésre, hogy sikerül-e újra belépnünk a konvergencia klubba, és képesek leszünk-e egy fenntartható növekedési modellre váltani, még 2011 elején is nehéz lesz válaszolni.

Az előadáshelyszín helyes kiválasztása érdekében, ha részt kíván venni a rendezvényen, akkor kérjük regisztráljon.

Regisztráció az előadásra...

 
           Kapcsolat      -      Impresszum      -      Lovassy László Gimnázium