2011. január 13. (csütörtök) 17 óra

Ruttkay-Miklián Eszter

RUTTKAY-MIKLIÁN ESZTER

Kutatói tervek és a terepmunka:
Reguly Antal kutatásai az Ural-vidéken

Ruttkay-Miklián Eszter 1989-ben érettségizett iskolánkban speciális matematika tagozaton.

Felsőfokú tanulmányait az ELTE BTK néprajz, valamint finnugor szakán fejezte be, majd szerzett tudományos doktori fokozatot.

Nyelvész-néprajzkutatóként éveket töltött Nyugat-Szibériában, a hantik között. 1999 óta a Szinja folyó mentén élő hanti csoport mikro-vizsgálatát végzi.

Jelenleg az elmúlt 10 év anyagának feldolgozásával és publikálásával foglalkozik.

A szinjai hantik rokonsági csoportjairól írt doktori disszertációját könyv alakban, audio-vizuális gyűjtéseit és szótári anyagát elektronikus formában készíti elő kiadásra.

Előadásának kivonata:

Amikor Reguly Antal, befejezve pesti jogi tanulmányait 1839-ben, elindult Nyugat-Európába világot látni, nem gondolta, hogy majdnem 10 év múlva tér haza, miután bejárta Finnországot, Lappföldet, Szentpétervárt, Oroszország hatalmas területeit egészen az Uralig, sőt, azon túl az Ob folyóig.

Mielőtt Stockholmba érkezett, nem tudta, hogy továbbutazik Finnországba, ahol meg fog tanulni finnül, részleteket fog fordítani a Kalevala első változatából és finn népdalokból, Lappföldön beszerzi első rénszarvasprémből készült ruhadarabjait, és a Finn Tudományos Akadémia levelező tagjává fogadja.

Szentpéterváron kialakuló tudományos terveiben nem tudta, hogy annál a hanti és manysi népnél, akitől ő nyelvi és embertani adatokat remélt gyűjteni, hogy eldönthesse végre: rokonai-e a magyar népnek, olyan, páncélos-kardos vitézekről szóló hősi énekeket talál, amelyeket átszellemülve énekelnek órákon át a vadászatból és halászatból élő férfiak.

Ruttkay-Miklián Eszter előadásában úgy szeretné bemutatni Reguly Antal Ural-vidéki gyűjtéseit, hogy érzékeltesse, milyen hatalmas lépéseket kellett a kutatónak megtennie, és mekkora fordulatok következtek be érdeklődésében a megismerés során. Természetesen szeretné a hallgatóságot – Regulyt követve – megismertetni a hanti, a manysi és a nyenyec kultúrával. Ehhez a korabeli adatokon kívül saját terepkutatása anyagát is felhasználja, így Reguly munkásságát illusztrálja és egyben szembesíti a XX-XXI. század fordulójának valóságával.

Az előadáshelyszín helyes kiválasztása érdekében, ha részt kíván venni a rendezvényen, akkor kérjük regisztráljon.

Regisztráció az előadásra...

 
           Kapcsolat      -      Impresszum      -      Lovassy László Gimnázium